Liczba ofert pracy staje się coraz większa. Systematycznie malejące bezrobocie, sprzyja pracownikom, którzy mogą oczekiwać coraz to lepszych gratyfikacji za swoją pracę. Wszak, to prosta rynkowa zasada – im większy popyt na daną usługę (tj. pracę) tym producent (tj. pracownik) może windować cenę ku górze.

Read More