Coraz większe zapotrzebowanie na pracę (malejące bezrobocie) sprawia, że żądania płacowe są wyższe. To rzecz jasna, pozytywne zjawisko, które należy bezsprzecznie wykorzystywać! Z tego też względu przygotowaliśmy publikację, która pomoże Ci napisać CV – dokument niezbędny przy rekrutacji.

Read More